خلیج باکو دارای مساحت 50 کیلومتر مربع در جمهوری آذربایجان که در ساحل باختری دریای خزر و شبه جزیره آب ‌شوران قرار گرفته است. شهر باکو در ساحل شمالی خلیج باکو قرار دارد و این شهر امروزه تمام  کرانه ‌های خلیج باکو را دربر گرفته ‌است و از سوی باختر تا دامنه‌های کوه شبان ادامه دارد.خلیج باکو در بخش غربی نسبتاً عمیق و در جنوب شرقی کم‌عمق و صخره‌ای است و چند جزیره به نام‌های زیره بزرگ در جنوب و زیره سنگی در جنوب شرقی و جزیره کاروانسرا در قسمت شمالی دماغه بیل است. بادهای تندی در پاییز به نام‌های خزری از شمال و کیلاوار از مغرب می‌وزد و باران‌های شدیدی در آن می‌بارد.

خلیج باکو