خیابان شهدا باکو در دوره‌ی اتحاد جماهیر شوروی به دنبال نام رهبر بلشویک شوروی به عنوان پارک کیروف شناخته شد. پس از قتل عام مردم آذربایجان به دست نیروهای نظامی شوروی در دهه ۹۰ میلادی هرساله در ۲۰ ژانویه بزرگداشتی برای تمام کشته ‌شدگان برگزار می‌شود. آرامگاه شهدا با نظم خاصی در این خیابان ردیف شده است. این مکان امروزه نماد افتخاری برای تمام مردم آذربایجان به شمار می‌رود. از این خیابان چشم اندازی بسیار زیبا از دریای خزر و خلیج باکو را تماشا کنید و همچنین از نزدیک به تماشا برج‌ های شعله بپردازید.

خیابان شهدا باکو