دریاچه بیوک شور باکو به معنی آبهای شور است. این دریاچه دومین دریاچه بزرگ آذربایجان و بزرگ ترین دریاچه در شبه جزیره آبشوران است و در مرکز شبه جزیره آبشوران قرار دارد. طبق داده های جغرافیایی، مقدار متوسط عمق این دریاچه ۳٫۴۰ تا ۳٫۹۵ متر و بیشترین طول آن ۴٫۲۰ متر است و عمق خط ساحلی آن در محدوده ۰٫۵ تا ۱٫۷۰ متر است. شکل ظاهری دریاچه بیضی است و طول آن از شمال غربی تا جنوب شرقی ۱۰ کیلومتر و بیشترین عرض آن ۱٫۵ تا ۲ کیلومتر است. این دریاچه از آب های زیر زمینی تغذیه می شود، سطح دریاچه ۱۳۰۰ هکتار و حجم آن ۴۵ میلیون سانتی متر معکب است.

 دریاچه بیوک شور باکو