فونیکلار باکو، اتوبوسی بزرگ است که بر روی ریل حرکت کرده و مسافران را از پایین تپه ای مرتفع به بالای آن جابه جا می کند. پس از رسیدن به بالای تپه که کاملا به شهر باکو مشرف می باشد.

فونیکلار باکو